Kumpulanpuron entistäminen

28.3.2019

Kumpulanpuron valuma-alueen hulevesiselvitys- ja suunnitelma on laadittu konsulttityönä Destia Oy:n Infrasuunnittelussa. Työn tilaajana toimi Helsingin kaupungin rakennusvirasto.

Suunnitelma on luettavissa tästä Kaupunkiympäristön julkaisusta.