Jätehuolto

Jäteastioiden tyhjennykset

  • Sekajäteastiat (5 kpl): tyhjennys maanantaisin ja torstaisin
  • Muovinkeräysastiat (1 kpl): tyhjennys maanantaisin ja torstaisin
  • Paperiastia (1 kpl): tyhjennys tilataan tarvittaessa
  • Pienmetalli- ja lasiastia (1 kpl kumpaankin): tyhjennys joka parilinen viikko alk. toukokuussa
  • Kartonki:tyhjennetään maanantaisin ja torstaisin 

Lajittelu

Siirtolapuutarhassa jätteet on lajiteltava oikein. Muistakaamme, että jokaisella palstalla on oltava puutarhajätteelle oma komposti.

Vaaralliset jätteet (ks. Mitä on vaarallinen jäte?) tulee toimittaa muualle asianmukaisiin keräyspisteisiin, EI yhdistyksen jätekatokseen eikä yhteiselle jätelavalle. Vaarallisia jätteitä ottaa vastaan mm. puutarhaamme lähellä oleva Kyläsaaren kierrätyskeskus.

Jätevedet palstoilla

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa on laadittu siirtolapuutarha-alueiden jätevesien käsittelyyn erilliset ohjeet, jotka löydät ohesta.

Jätteiden poltto on kielletty

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 17 §:ssä kielletään yksiselitteisesti risujen, hakkuutähteiden ja lehtien avopoltto (myös tynnyrissä tms.) asemakaavassa osoitetuissa rakennuskortteleissa ja niiden ulkopuolella taajaan rakennetuilla alueilla.