Varainsiirtoverosta

Verohallinto on antanut 24.9.2012 oheisen tiedotteen varainsiirtoveron laskentaperusteesta siirtolapuutarhakaupoissa. Verohallinto muuttaa verotuskäytäntöään siten, että siirtolapuutarhamökkejä luovutettaessa varainsiirtovero maksetaan rakennuksen arvosta. Tätä kantaa sovelletaan takautuvasti korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun KHO:2010:57 antopäivästä eli 4.10.2010 lähtien. Tämän ennakkopäätöksen mukaan vuokraoikeudelle voi myös määrätä arvoa, eikä siitä osasta mene varainsiirtoveroa.

Mökistä kannattaa varainsiirtoveron maksamisen yhteydessä kertoa rakennuksen ikä, koko, kunto ja varustelutaso. Tarvittaessa verottaja pyytää lisäselvitystä. On hyvä ottaa varalle muutama edustava kuva mökistä.

Maksetusta varainsiirtoverosta voi hakea palautusta viiden vuoden kuluessa. Ohjeet löytyvät Verohallinnon sivuilta.

Pääkaupunkiseudun verotoimisto oli kuitenkin 9.9.2011 päättänyt hylätä palautushakemukset. Muutamat viljelijät valittivat päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus ratkaisi 14.5.2012 edellisen puheenjohtajan Patrik Floréenin varainsiirtoverokiistan Patrikin hyväksi. Edellä mainittuun korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätökseen 2010:57 vedoten Patrik oli pyytänyt palautusta varainsiirtoverosta. Verotoimisto oli hylännyt palautuspyynnön viitaten siihen, että palstan vuokra on käypä.

Helsingin hallinto-oikeus toteaa, että "kauppahinnasta merkittävän osan on katsottava kohdistuneen vuokraoikeuteen ja siihen liittyen siirtolapuutarhapalstan kasvillisuuteen ja että voidaan pitää ilmeisenä, että vuokraoikeudella on ollut rakennuksista ja irtaimistosta erillinen luovutushinta." Varainsiirtovero on suoritettava ainoastaan rakennuksen osalta. "Näin ollen hallinto-oikeus kumoaa Pääkaupunkiseudun verotoimiston päätöksen ja palauttaa asian Verohallinnolle uudelleen käsiteltäväksi varainsiirtoveron laskemiseksi."

Edellä mainitut hallinto-oikeuden päätös ja verohallinnon tiedote tarkoittavat, että maksetusta varainsiirtoverosta voi perustellusti hakea palautusta. Jos on saanut hylkäävän päätöksen verotoimistosta, kannattaa kysyä verotoimistolta lisätietoja siitä, miten kannattaa menetellä.