Tiedoksiantovelvollisuus verottajalle

Tiedoksiantovelvollisuus rakennusurakoista verottajalle on astunut voimaan 1.7.2014. Kotitalouksien on ilmoitettava kaikki rakennusluvan alaiset työt. Aluejärjestö on selvittänyt, mitä tämä tarkoittaa esim. uuden siirtolapuutarhamökin rakentamisen osalta.

Kaikki siirtolapuutarhapalstan rakentamiseen liittyvät luvat ovat virallisesti "toimenpidelupia", eli mökin tai muiden rakennelmien rakentamisesta EI tarvitse ilmoittaa verottajalle.