Kun ostat mökin

Mökin ostajan, eli palstan vuokraajan, on oltava helsinkiläinen, eikä hänellä saa olla jo entuudestaan siirtolapuutarhapalstaa vuokrattuna. 

Siirtolapuutarhayhdistys ei välitä palstoja. Palstasta luopuvat viljelijät ilmoittelevat myytävänä olevasta mökistä monesti esimerkiksi alueen ilmoitustauluilla.

Ostajan kannattaa varmistaa yhdistykseltä, että myyjä on ko. palstan vuokraaja ja mitä maksuja hänellä on maksamatta. Jos palstalla on maksurästejä (= erääntyneitä hoitamattomia maksuja), yhdistys velkoo maksut palstan uudelta haltijalta. Ostajan kuuluisi saada myyjältä voimassa oleva palstan vuokrasopimus. Katso myös Yhteenveto jäsenen maksuista.

Kulut viljelijänä

Löydät näiltä sivuilta yhdistyksen jäseniä koskevat maksut (esim. jäsenmaksu, ryhmämaksu, rakennusrahastomaksu). Tämän lisäksi maksetaan palstan vuokra palstaneliöiden mukaan ja sähkö kulutuksen mukaan. Helsingin kaupunki vuokraa maan yhdistykselle, joka vuokraa sen edelleen viljelijöille samaan neliöhintaan. Uuden yhdistyksen jäsenen kuuluu maksaa yhdistyksen liittymismaksu sekä vuodesta 2012 lähtien myös jäsenmaksu, mikäli jäsen on liittynyt yhdistykseen ennen 1.10. kuluvaa vuotta.

Viljelijän ei tarvitse tehdä mitään sähkösopimusta; sähkösopimus on yhdistyksellä ja sähkön hinta viljelijälle määräytyy yhdistyksen maksaman keskimääräisen kWh-hinnan mukaan. Yhdistys laskuttaa sähköstä kerran vuodessa, joten yhdistys laskuttaa ostajaa myös myyjän käyttämästä sähköstä, mikäli edellisestä lukeman luvusta on sähköä käytetty. Näin ollen ostajan on hyvä suoraan sopia sähkön kustannuksista myyjän kanssa.

Kauppakirja ja yhdistykseen liittyminen

Kauppakirja noudattaa normaalia kauppakirjan mallia (ks. esim. Siirtolapuutarhaliiton sivulta löytyvä pohja). Kauppakirjaa laadittaessa kannattaa eritellä mökin arvo, ks. varainsiirtoverosta kertovalla sivulla oleva ohje verottajalta. Mökistä kannattaa dokumentoida rakennuksen ikä, koko, kunto ja varustelutaso.

Ostajan on maksettava 4 % varainsiirtoveroa oma-aloitteisesti. Uuden käytännön mukaan varainsiirtovero maksetaan vain mökin arvosta.

Kauppakirjaan on suositeltavaa kirjata, kuka vastaa mistäkin maksusta, esimerkiksi: "ostaja vastaa vuonna 2011 maksuun pantavasta sähkömaksusta".

Kauppakirja tehdään kolmena (3) kappaleena: ostajalle, myyjälle ja siirtolapuutarhayhdistykselle.

Kaupan jälkeen ostajan tulee liittyä yhdistykseen ja rekisteröidä saantonsa. Eli käytännössä hän ottaa yhteyttä puheenjohtajaan kaupan jälkeen sopiakseen tapaamisesta. Mukaan rekisteröintitapaamiseen on otettava kauppakirja ja uusien omistajien kotipaikkatodistukset (saa maistraatista). Uusien omistajien kuuluu todistaa henkilöllisyytensä. Rekisteröintitapaamisessa tulee olla paikalla kaikki uudet omistajat, kaksi yhdistyksen nimenkirjoittajaa ja kaksi todistajaa.

Muuta huomioitavaa

Mikäli palstalle on rakennettu sääntöjen vastaisesti, yhdistys voi pyytää uutta omistajaa korjaamaan tilanteen ennen rekisteröintiä. Tästä syystä on hyvä pyytää myyjältä kopiot mökin tai rakennelman hyväksyvästä katselmuspöytäkirjasta, siltä osin kuin ne ovat tallella.

Myyjän tulee luovuttaa pysäköintilupa uudelle omistajlle, mikäli tällainen on lunastettu kyseisen palstan osalta.

Ostajan pitäisi liittää lomake 3 (Kiinteistöselvitys) veroilmoitukseensa. Siirtolapuutarhamökistä voi joutua maksamaan myös kiinteistöveroa. Kiinteistövero määräytyy mökin rakentamisvuoden, neliöiden ja kunnon mukaan. Lisätietoa saat verottajan verkkosivuilta osoitteesta:
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/kiinteistovero/maksuohjeet/

Lisätietoa

Suomen Siirtolapuutarhaliitto on julkaissut oppaan Siirtolapuutarhamökin myynnstä. Se tarjoaa myyjälle, ostoa harkitsevalle sekä kaupantekoon osallistuvalle kiinteistönvälittäjälle perustietoja sekä antaa viitteitä lisätietojen lähteistä.