Maaperä

Vallilanlaakso on vanhaa merenpohjaa, jota on täytetty jo 1800-luvulta lähtien. Siirtolapuutarhamme viljelijät ovat lannoittaneet palstojaan vuosikymmenien ajan ja tuoneet täyttömaata humukseksi mm. Arabian tehtailta. Lannoitteita ei ole aina ollut saatavilla ja jätehuollon puuttuessa roskat on saatettu polttaa ja tuhkaa on käytetty maanparannusaineena. Myös alueen kova autoliikenne ja pitkään Hermannissa sijainnut jätteenpolttolaitos ovat rasittaneet maaperää.

Helsingin kaupungin ympäristökeskus on tutkinut vuonna 1999 koenäyttein myös Vallilan siirtolapuutarhan maaperän raskasmetallipitoisuuksia eikä näytteissä löytynyt hälyttäviä pitoisuuksia. Aiemmin tutkimuksia on tehty 1980-82 sekä vuonna 1985.

Voimme siis huoletta jatkaa viljelyperinteitä ja syödä turvallisesti puutarhamme tuotteita. Viljelijän on kuitenkin tärkeää huolehtia palstan maaperän säännöllisestä kalkitsemisesta. Kalkitus on paras keino pitää maaperässä mahdollisesti olevat raskasmetallit maahan kiinnittyneitä. Kun maaperän pH arvo on yli 5,5 – 6,0 eivät raskasmetallit kulkeudu merkittävästi kasveihin.

Lisätietoa saa Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisusta 10/99 Eija-Leena Ranta: Helsingin viljelypalsta-alueiden raskasmetallipitoisuudet.